Prefiksi Telefon 514

Librazhdi | Shqipëria

Librazhdi është qytet në juglindje të Shqipërisë në rrethin e Librazhdit. Kufizohet ne veri me rrethet Bulqizë; perëndim nga rrethi i Elbasanit; në jug nga rrethi i Gramshit; në juglindje nga rrethi i Pogradecit dhe në lindje nga Ish Republika Jugosllave e Maq..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Librazhdi
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.04.PD
Prefikset Telefon të lidhura:511512513525354

Të dhëna biznesi për 514