Prefiksi Telefon 511

Kruja | Shqipëria

Kruja është një qytet shqiptar dhe kryeqendër e rrethit po me të njejtin emër. Kruja ka 19 400 banorë (vlerësim i përafert i vitit 2004). Ajo shtrihet 20 km ne veri te kryeqytetit shqiptar Tiranë.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Kruja
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.48.PD
Prefikset Telefon të lidhura:512513514525354

Të dhëna biznesi për 511