Prefiksi Telefon 394

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Wednesday 11.54.MD
Prefikset Telefon të lidhura:382387388391392393

Të dhëna biznesi për 394