Prefiksi Telefon 394

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Wednesday 7.01.MD

Të dhëna biznesi për 394