Prefiksi Telefon 382

Roskoveci | Shqipëria

Roskoveci është vendbanim me funksion si bashki në Shqipërinë e Mesme.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Roskoveci
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Friday 3.18.PD

Të dhëna biznesi për 382

Biznese në 382  - Roskoveci