Prefiksi Telefon 382

Roskoveci | Shqipëria

Roskoveci është vendbanim me funksion si bashki në Shqipërinë e Mesme.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Roskoveci
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.30.PD
Prefikset Telefon të lidhura:323335381387388

Të dhëna biznesi për 382

Biznese në 382  - Roskoveci