Prefiksi Telefon 392

Selenica | Shqipëria

Selenica është një qytet në Shqipëri me rreth 6,900 banorë. Bashkia e Selenicës shtrihet rrëzë kodrave në bregun e majtë të Vjosës, pikërisht në afërsi të fushës ku lumi i Vlorës (apo i Shushicës, si quhet në rrjedhën e sipërme të tij) derdhet në Vjosë, si një..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Selenica
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Friday 3.00.PD

Të dhëna biznesi për 392