Prefiksi Telefon 875

Këlcyra | Shqipëria

Këlcyra është qytet në Shqipërinë jugore dhe pjesë e rrethit Përmet. Ajo shtrihet mes maleve Trebeshinë dhe Nemerckë dhe laget nga lumi Vjosë dhe Dëshnicë. për në Këlcyrë, pasi shkëputet nga rruga Tepelenë-Gjirokastër, lë në të djathtë rrënojat e qytetit të ..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Këlcyra
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Wednesday 11.54.MD
Prefikset Telefon të lidhura:82838328485871

Të dhëna biznesi për 875