815 Prefiksi Telefon

Delvina | Shqipëria

Delvinë është qytet në jug të Shqipërisë.   ︎  Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Delvina
Zona e orës:Ora verore e Evropës Qendrore
Ora lokale:e hënë 10:46 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:8118128138148283

Të dhëna biznesi për 815