Prefiksi Telefon 361

Ura Vajgurore | Shqipëria

Ura Vajgurore është një qytet në Rrethin e Beratit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Ura Vajgurore
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.56.PD
Prefikset Telefon të lidhura:31332333435368

Të dhëna biznesi për 361