Prefiksi Telefon 361

Ura Vajgurore | Shqipëria

Ura Vajgurore është një qytet në Rrethin e Beratit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Ura Vajgurore
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Friday 3.41.PD

Të dhëna biznesi për 361