32 Prefiksi Telefon

Berati | Shqipëria

Berati është qytet me rreth 65.000 banorë dhe njëra nga dy bashkitë e Rrethit të Beratit që bën pjesë në Qarkun e Beratit. Trojet e Beratit, sipas arkeologëve kanë qenë të banuara nga njerëz të civilizuar që nga shekulli VII para erës sonë.   ︎  Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Berati
Lagjet:Mangalem
Zona e orës:Ora verore e Evropës Qendrore
Ora lokale:e hënë 11:29 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:311312313333435

Të dhëna biznesi për 32

Biznese në 32  - Berati