Prefiksi Telefon 271

Bashkia Fushë-Arrëz | Shqipëria

Bashkia Fushë-Arrëzë është një bashki në Rrethin e Pukës në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bashkia Fushë-Arrëz
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.38.PD
Prefikset Telefon të lidhura:2182192224242261

Të dhëna biznesi për 271