Prefiksi Telefon 271

Bashkia Fushë-Arrëz | Shqipëria

Bashkia Fushë-Arrëzë është një bashki në Rrethin e Pukës në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bashkia Fushë-Arrëz
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Friday 3.26.PD

Të dhëna biznesi për 271