Prefiksi Telefon 219

Bulqiza | Shqipëria

Bulqiza është një qytet në Shqipëri me rreth 14 000 banorë.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bulqiza
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 12.56.PD
Prefikset Telefon të lidhura:213214215216217218

Të dhëna biznesi për 219