Prefiksi Telefon 219

Bulqiza | Shqipëria

Bulqiza është një qytet në Shqipëri me rreth 14 000 banorë.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bulqiza
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Friday 3.42.PD

Të dhëna biznesi për 219