158 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e mërkurë 7:35 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:1531541551561617