155 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e mërkurë 9:06 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:1531541561581617