153 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e mërkurë 9:17 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:1213154155156158