148 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e mërkurë 8:13 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:142143144145146147

Të dhëna biznesi për 148