146 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e martë 10:47 m.d.
Prefikset Telefon të lidhura:142143144145147148

Të dhëna biznesi për 146