10 Prefiksi Telefon

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora e Malajzisë
Ora lokale:e mërkurë 9:39 p.d.
Prefikset Telefon të lidhura:1111101111111511161117

Të dhëna biznesi për 10